Các giai đoạn của Incremental model: Chi tiết A – Z

Các giai đoạn của Incremental model là gì và nó được áp dụng trong những trường hợp nào là những câu hỏi được rất nhiều BA quan tâm. Nếu bạn cũng đang làm việc trong lĩnh vực business analyst thì cần nên nắm rõ về mô hình này vì nó có nhiều ưu điểm nổi bật như tăng cường sự linh hoạt và quản lý chi phí hiệu quả nhât có thể. Để bạn hiểu hơn về mô hình này, Top20review sẽ đào sâu phân tích đề tài các giai đoạn của Incremental model, như cách thức hoạt động, các ví dụ minh họa và cách giải quyết vấn đề khi sử dụng mô hình này.

Nếu bạn là BA và đang đối diện với những thách thức liên quan đến mô hình Incremental model hoặc khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp, hãy tận dụng cơ hội videocall 1:1 với những bậc thầy đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực Digital Marketing trên Askany. Họ sẽ mang đến những lời khuyên hữu ích và giải đáp mọi thắc mắc của bạn với mức chi phí siêu tiết kiệm. Book lịch ngay nhé!

Các giai đoạn trong mô hình Incremental model

Xem thêm: Tìm hiểu về Mô hình tiếp cận lặp (Iterative model): Tổng quan chi tiết

Mô hình tăng tiến (Incremental model) là một phương pháp phát triển phần mềm nơi mà mô hình được thiết kế, triển khai và kiểm thử dần dần cho đến khi sản phẩm hoàn thiện. Mô hình này kết hợp các yếu tố của mô hình phát triển tuần tự và mô hình nguyên mẫu.

6 giai đoạn chính trong mô hình Incremental model

Các giai đoạn của Incremental model không chỉ là các công đoạn kỹ thuật, mà còn là cơ hội để kiểm soát chất lượng, thăm dò và thí nghiệm các tính năng, cũng như đáp ứng nhanh chóng với sự biến động của yêu cầu.

  • Lập kế hoạch (Planning)

Giai đoạn này tập trung vào xác định phạm vi và yêu cầu của dự án. Quyết định về các tính năng quan trọng được đưa ra và kế hoạch chi tiết về cách triển khai các giai đoạn của Incremental model sau này.

  • Thiết kế (Design)

Tại giai đoạn này, kiến trúc hệ thống và các thành phần cụ thể được thiết kế, điều này bao gồm cả việc xác định các chức năng cụ thể và liên kết giữa chúng.

  • Thực hiện (Implementation)

Nhóm phát triển bắt đầu triển khai mã nguồn và tích hợp các thành phần đã thiết kế. Mỗi nhiệm vụ ở công đoạn này có thể tương ứng với việc triển khai một hoặc vài tính năng khác nhau.

  • Kiểm thử (Testing)

Các tính năng và thành phần đã triển khai được kiểm thử độc lập để đảm bảo tính ổn định và tuân thủ yêu cầu. Tại giai đoạn này, kiểm thử có thể thực hiện theo nhiều hình thức như kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống.

  • Triển khai (Deployment)

Các tính năng và thành phần đã qua kiểm thử được triển khai vào môi trường sản xuất. Mỗi giai đoạn triển khai mang lại giá trị ngay từ những tính năng mới được thêm vào.

  • Theo dõi và duy trì (Monitoring and Maintenance)

Sau khi triển khai, hệ thống được theo dõi để đảm bảo hoạt động ổn định và đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi. Các bản vá và cải tiến liên tục được thực hiện để duy trì tính ổn định và hiệu suất.

Các giai đoạn của Incremental model cho phép các nhóm phát triển phần mềm có thể phát triển và triển khai các phần của một hệ thống khi chúng sẵn sàng, thay vì phải chờ đợi cho đến khi toàn bộ hệ thống hoàn thiện. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và cho phép nhận được phản hồi từ người dùng cuối sớm hơn. Các giai đoạn của Incremental model cũng cho phép bạn dễ dàng thay đổi và điều chỉnh các yêu cầu trong quá trình phát triển.

Xem thêm bài viết: Lương của Business Analyst tại nước ngoài

Ví dụ minh họa dự án áp dụng các giai đoạn của Incremental model

Ví dụ : Xây dựng Hệ thống Quản lý Dự án Online

Trong dự án này, mô hình Incremental được áp dụng để xây dựng một hệ thống quản lý dự án trực tuyến, nơi các đội làm việc có thể theo dõi tiến độ, giao việc, và tương tác với nhau.

Giai đoạn 1 – Lập kế hoạch: Xác định các tính năng cơ bản như tạo dự án, thêm thành viên, và giao công việc. Kế hoạch chi tiết về giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu được xây dựng.

Giai đoạn 2 – Thiết kế: Thiết kế giao diện người dùng, xác định cơ sở dữ liệu cho tính năng tạo dự án, và thiết kế giao diện quản lý thành viên.

Giai đoạn 3 – Thực hiện: Triển khai tính năng tạo dự án, giao diện quản lý thành viên và tích hợp với cơ sở dữ liệu. Nhóm phát triển có thể triển khai và kiểm thử các tính năng này độc lập.

Giai đoạn 4 – Kiểm thử: Tiến hành kiểm thử độc lập cho tính năng đã triển khai. Ví dụ, kiểm thử tính năng tạo dự án để đảm bảo việc tạo dự án mới hoạt động một cách chính xác và không gây lỗi cho các tính năng khác.

Giai đoạn 5 – Triển khai: Triển khai tính năng đã kiểm thử vào môi trường sản xuất. Người dùng có thể bắt đầu sử dụng tính năng tạo dự án trong hệ thống.

Giai đoạn 6 – Theo dõi và duy trì: Theo dõi sự ổn định của tính năng và đáp ứng nhanh chóng với phản hồi từ người dùng. Các cập nhật và cải tiến sẽ được triển khai theo thời gian.

Cả hai ví dụ trên đều cho thấy rằng mô hình Incremental có thể được áp dụng cho nhiều loại dự án phát triển phần mềm khác nhau. Mô hình này mang lại nhiều lợi ích cho các dự án, chẳng hạn như:

  • Phát triển phần mềm một cách nhanh chóng và linh hoạt nhất
  • Nhận được phản hồi từ người dùng sớm
  • Phát triển phần mềm phù hợp với nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp

Việc áp dụng các giai đoạn của Incremental model, doanh nghiệp có thể phát triển phần mềm một cách phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng phần mềm ngay sau khi các chức năng quan trọng được phát triển, đồng thời tiếp tục phát triển các chức năng bổ sung trong tương lai.

Cách giải quyết vấn đề liên quan đến mô hình Incremental

Khi áp dụng Các giai đoạn của Incremental model trong các dự án phần mềm, mặc dù mang lại nhiều lợi ích như linh hoạt, kiểm soát rủi ro và khả năng đáp ứng nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng xuất hiện một số vấn đề cần được xem xét và giải quyết một cách cẩn thận.

Quản lý về Tính toàn vẹn (Integration Management)

Đối với các dự án lớn, tính toàn vẹn của hệ thống là một thách thức. Các phần mềm phát triển độc lập có thể tương đối dễ quản lý, nhưng khi tích hợp chúng lại, có thể xuất hiện các vấn đề liên quan đến tương tác và giao tiếp giữa các thành phần.

Giải quyết: Sử dụng các công cụ kiểm thử tự động và kiểm thử tích hợp thường xuyên để đảm bảo rằng các thành phần hoạt động một cách hợp nhất. Tạo các phiên bản mẫu (prototypes) và kiểm thử sớm có thể giúp phát hiện lỗi tích hợp sớm.

Quản lý về Thiết Kế và Kiến Trúc (Design and Architecture Management)

Việc thay đổi trong yêu cầu có thể ảnh hưởng đến kiến trúc của hệ thống. Nếu không kiểm soát được, sự thay đổi này có thể dẫn đến sự phức tạp không mong muốn và khó bảo trì.

Giải quyết: Xác định cẩn thận các điểm chính trong kiến trúc mà có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Sử dụng các nguyên tắc thiết kế linh hoạt để giảm thiểu ảnh hưởng khi có sự thay đổi.

Quản lý về Hiệu suất (Performance Management)

Đối với các dự án lớn, hiệu suất có thể trở thành một vấn đề khi tích hợp nhiều tính năng và thành phần vào hệ thống.

Giải quyết: Tiến hành kiểm thử hiệu suất thường xuyên và tối ưu hóa mã nguồn để đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động hiệu quả. Sử dụng công cụ theo dõi hiệu suất để xác định và giải quyết vấn đề sớm.

Quản lý về Phản hồi người dùng (User Feedback Management)

Sự thay đổi liên tục có thể làm cho người dùng cảm thấy bối rối và gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống.

Giải quyết: Hạn chế thay đổi đột ngột và cung cấp thông tin rõ ràng về các cập nhật để người dùng có thể dự đoán và thích ứng. Tích hợp phản hồi từ người dùng để điều chỉnh các tính năng theo thời gian.

Quản lý về Dự Trữ và Duy Trì (Storage and Maintenance Management)

Việc tích hợp thêm tính năng có thể tăng kích thước của hệ thống và đặt ra thách thức cho việc quản lý dự trữ và bảo trì.

Giải quyết: Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và cấu trúc lưu trữ để giảm thiểu tác động đến hiệu suất. Thực hiện kế hoạch duy trì định kỳ và giữ cho cả hệ thống và mã nguồn linh hoạt để bảo trì dễ dàng hơn.

Bằng cách xem xét và giải quyết những thách thức này một cách cẩn thận, dự án áp dụng các giai đoạn của Incremental model có thể tận dụng được ưu điểm của nó và đồng thời giảm thiểu rủi ro và khó khăn trong quá trình phát triển phần mềm. 

>>>Tham khảo: Khóa học Business Analyst từ cơ bản đến nâng cao dành cho bạn.

Trên đây là tất tần tật về các giai đoạn của Incremental model, lợi ích, các ứng dụng thực tế cũng như những hướng giải quyết vấn đề khi áp dụng mô hình này. Hy vọng bạn đã thu nạp được những kiến thức bổ ích và có thể áp dụng mô hình này vào các dự án phần mềm của mình. Việc hiểu rõ về các giai đoạn của mô hình Incremental model chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trong việc xây dựng, phát triển phần mềm một cách hiệu quả và bền vững. 

Nếu bạn đang mắc kẹt trong quá trình áp dụng mô hình Incremental model mà không biết cầu cứu ai để cải thiện tình hình, đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho các chuyên gia đáng tin cậy trong ngành Business Analyst trên ứng dụng Askany. Họ sẽ cung cấp những lời khuyên hữu ích để giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được thành công trong dự án của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *