Các thành phần cơ bản trong câu tiếng Anh ai cũng nên biết

các thành phần cơ bản trong câu tiếng Anh

Khi học ngữ pháp tiếng Anh, điều quan trọng nhất là bạn cần nắm vững các thành phần cơ bản trong câu tiếng Anh. Trong tiếng Anh, những thành phần này đóng vai trò quan trọng và là nền tảng cốt lõi của ngữ pháp. Nếu kiến thức của bạn về các thành phần này còn hạn chế, bạn sẽ không thể hiểu một số quy tắc cơ bản về thì, cách sử dụng từ, cách chia động từ và nhiều điều khác.

Phần ngữ pháp này cho thấy cách mà các từ hoạt động trong câu từ một khía cạnh ý nghĩa và vai trò ngữ pháp. Ví dụ, một từ có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau và có vai trò ngữ pháp khác nhau trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. 

Bạn muốn nắm vững các câu tiếng Anh cơ bản đến nâng cao thì hãy học giao tiếp cùng các giáo viên luyện speaking trên ứng dụng Askany ngay.

8 thành phần cơ bản trong câu tiếng Anh cơ bản 

Có 8 thành phần cơ bản trong câu tiếng Anh:

 1. Danh từ (Noun): Đại diện cho người, vật, địa điểm, ý tưởng, và khái niệm. Ví dụ: dog (chó), book (sách), London (Luân Đôn).
 2. Đại từ (Pronoun): Thay thế cho danh từ. Ví dụ: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó).
 3. Động từ (Verb): Diễn tả hành động, trạng thái, sự thay đổi. Ví dụ: run (chạy), eat (ăn), sleep (ngủ).
 4. Tính từ (Adjective): Mô tả, bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ. Ví dụ: beautiful (xinh đẹp), tall (cao), happy (hạnh phúc).
 5. Trạng từ (Adverb): Mô tả, bổ nghĩa cho động từ, tính từ, trạng từ khác hoặc cả câu. Ví dụ: slowly (chầm chậm), very (rất), often (thường xuyên).
 6. Giới từ (Preposition): Liên kết giữa danh từ hoặc đại từ với các thành phần khác trong câu. Ví dụ: in (trong), on (trên), at (ở).
 7. Liên từ (Conjunction): Kết nối các từ, cụm từ, hoặc câu trong câu. Ví dụ: and (và), but (nhưng), or (hoặc).
 8. Thán từ (Interjection): Diễn đạt cảm xúc hoặc cảm nhận một cách ngắn gọn. Ví dụ: wow (ớ), oh (ôi), oops (ôi chao).

Những thành phần này cùng nhau tạo nên cấu trúc và ý nghĩa của câu tiếng Anh. Nếu bạn không nắm kỹ được những thành phần này, rất có thể bạn sẽ mắc phải tình trạng học tiếng Anh bồi

8 thành phần cơ bản trong câu tiếng Anh cơ bản

Cấu trúc của 1 câu tiếng Anh cơ bản

Các gia sư dạy tiếng Anh của chúng tôi đã kiệt kê ra cấu trúc cơ bản của một câu tiếng Anh gồm các thành phần sau:

Chủ ngữ (Subject): Đại diện cho người, vật hoặc khái niệm làm hành động trong câu. Ví dụ: She (Cô ấy), The dog (Con chó), My friend (Người bạn của tôi).

Động từ (Verb): Diễn tả hành động, trạng thái hoặc sự thay đổi. Ví dụ: plays (chơi), is (là), went (đi).

Tân ngữ (Object): Đại diện cho người, vật hoặc khái niệm là đối tượng nhận hành động trong câu. Ví dụ: the ball (quả bóng), a book (một quyển sách), him (anh ấy).

Bổ ngữ (Complement): Bổ sung thông tin về chủ ngữ hoặc đối tượng trong câu. Ví dụ: happy (hạnh phúc), a doctor (một bác sĩ), in the park (trong công viên).

Trạng từ (Adverb): Bổ sung thông tin về cách thức, thời gian, mức độ, hoặc nơi chốn trong câu. Ví dụ: slowly (chầm chậm), yesterday (hôm qua), very (rất), here (ở đây).

Cấu trúc cơ bản của một câu tiếng Anh là SVO (Subject-Verb-Object), trong đó chủ ngữ đứng trước động từ và tân ngữ đứng sau động từ. Tuy nhiên, câu có thể được mở rộng và phức tạp hơn bằng cách thêm các thành phần khác như bổ ngữ và trạng từ.

Tham khảo thêm: những khó khăn khi học nói tiếng anh

Ví dụ 1 câu tiếng Anh hoàn chỉnh

Cấu trúc của 1 câu tiếng Anh cơ bản

Here is an example of a complete English sentence:

“I am going to the store to buy some groceries.”

In this sentence:

 • Chủ ngữ (Subject): “I” (tôi)
 • Động từ (Verb): “am going” (đang đi)
 • Tân ngữ (Object): “to the store” (đến cửa hàng)
 • Bổ ngữ (Complement): “to buy some groceries” (để mua một số thực phẩm)
 • Trạng từ (Adverb): Không có trong câu này.

Chúng ta đã đi qua 8 thành phần chính và quan trọng trong một câu tiếng Anh cùng với chức năng và vai trò của chúng. Khi bạn hiểu cách sử dụng 8 thành phần này, bạn đã nắm vững cấu trúc và cách xây dựng câu tiếng Anh. Nếu bạn muốn nói tiếng Anh tự nhiên và lưu loát hơn, hãy liên hệ với Askany để được kết nối cùng các giáo viên dạy tiếng Anh dày dặn kinh nghiệm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *