Hướng Dẫn Cách Tính Lãi Lỗ Chứng Khoán Phái Sinh Hiện Nay

Hiện nay các nhà đầu tư muốn biết cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh. Lý do là vì chứng khoán phái sinh là một kênh đầu tư phức tạp. Khi tìm hiểu làm sao để chơi chứng khoán phái sinh, bạn cũng phải học cách tính lãi lỗ khi giao dịch. Trong bài viết dưới đây, các chuyên gia sẽ giải thích cho bạn về cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh với ví dụ cụ thể.

Chứng khoán phái sinh là gì?

cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là một hợp đồng tài chính mà giá trị của nó bắt nguồn từ giá trị của một chứng khoán khác, thậm chí có thể là một chứng khoán phái sinh khác. Ví dụ, quyền chọn là một loại công cụ phái sinh, vì giá trị của chúng dựa trên hiệu suất của cổ phiếu cơ bản. Vì vậy, công cụ phái sinh không có giá trị riêng của nó ngoài giá trị mà nó nhận được từ tài sản mà nó được định giá.

Do cấu trúc này, các công cụ phái sinh thường có tuổi thọ khá ngắn, có thể chỉ vài ngày hoặc vài tuần và thường không quá vài năm. Một lần nữa, các tùy chọn là một ví dụ hữu ích ở đây, bởi vì chúng có thời gian tồn tại hữu hạn, ngày hết hạn, được biết ngay từ đầu. Chúng có thể được giao dịch khi chỉ còn vài giờ nữa trước khi chúng vĩnh viễn ngừng tồn tại và các quyền chọn – ít nhất là những quyền chọn được giao dịch công khai – thường tồn tại không quá vài năm hoặc lâu hơn.

Tại Việt Nam, sản phẩm cho phép giao dịch chứng khoán phái sinh là hợp đồng tương lai cho chỉ số VN30 và trái phiếu Chính phủ. Xem thêm cách mua cổ phiếu hot nhất hiện nay.

Cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh

Lãi lỗ chứng khoán phái sinh sẽ được tính dựa trên chênh lệch giá vào cuối ngày, giao dịch mua hay bán và giá bình quân gia quyền. Công thức của cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh là:

VM cuối ngày = (DSPt – VWAP) x Số hợp đồng giao dịch x Hệ số giao dịch

  • DSPt là chênh lệch giá vào cuối ngày
  • VWAP nghĩa là giá bình quân gia quyền. Giá bình quân gia quyền sẽ tự động bằng DSPt – 1.
  • Nếu đó là giao dịch bán, số hợp đồng sẽ là dương. Nếu đó là giao dịch mua, số hợp đồng sẽ là bán.

Ví dụ cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh

cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh

Ví dụ về giao dịch mua:

Anh Nguyễn Văn A mua 6 vị thế hợp đồng tương lai cho chỉ số VN30 với mức giá là 900.000 đồng. Sau đó, anh A tiếp tục mua thêm 2 hợp đồng với giá đã thay đổi là 920.000 đồng. Giá bình quân gia quyền (VWAP) lúc này sẽ là (6 x 900.000 + 2 x 920.000) : 8 = 905.000 đồng.

Đến cuối phiên, cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh của anh A sẽ là VM = (920.000 – 905.000) x 8 x 100.000 = 12.000.000 đồng. Anh Nguyễn Văn A đã lãi được 12.000.000 đồng.

Ví dụ về giao dịch cả mua và bán:

Anh Nguyễn Văn B mua 3 vị thế hợp đồng tương lai cho chỉ số VN30 với mức giá là 920.000 đồng. Sau đó, anh B tiếp tục mua thêm 2 hợp đồng với giá đã thay đổi là 930.000 đồng. Giá bình quân gia quyền (VWAP) lúc này sẽ là (3 × 920.000 + 2 × 930.000) : 5 = 924.000. Sau đó, anh B mở 2 vị thế bán ở mức giá 925.000.

Đến cuối phiên, cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh của anh A sẽ là VM = (930.000 – 924.000) x 5 x 100.000 + (930.000 – 925.000) x (-2) x 100.000 = 2.000.000 đồng. Anh Nguyễn Văn B đã lãi được 2.000.000 đồng.

Xem thêm hủy lệnh mua bán chứng khoán có mất phí không.

Kết luận

Ở trên, các chuyên gia đã giải thích rõ cho bạn về cách tính lãi lỗ chứng khoán phái sinh cùng với ví dụ cụ thể. Nếu muốn được tư vấn thêm về việc chơi chứng khoán phái sinh, bạn có thể sử dụng ứng dụng Askany để đặt câu hỏi với các chuyên gia chứng khoán hiện nay. Ứng dụng Askany sẽ giúp bạn kết nối với các chuyên gia này để học được cách đầu tư chứng khoán hiệu quả.