40+ câu cap tiếng Anh ngắn hay về cuộc sống và tình yêu

cap tiếng anh ngắn

Cap tiếng Anh ngắn hay, ý nghĩa là những chủ đề được tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những stt tiếng Anh ngắn gọn hay nhất. Hãy tham khảo nhé!

20 cap tiếng anh ngắn về động lực sống

cap tiếng anh ngắn hay

20 câu cap tiếng Anh ngắn sau đây sẽ giúp những bài post social của bạn thêm ấn tượng:

 1. Cap: Believe you can and you’re halfway there, dịch nghĩa là: Hãy tin rằng bạn có thể, và bạn đã đi được một nửa đường.
 2. Cap: The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today, dịch nghĩa là: Giới hạn duy nhất đối với việc thực hiện ngày mai chính là những nghi ngờ của chúng ta hôm nay.
 3. Cap: Don’t watch the clock; do what it does. Keep going, dịch nghĩa là: Đừng nhìn đồng hồ; hãy làm những gì nó làm. Tiếp tục đi.
 4. Cap: The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it, dịch nghĩa là: Càng cố gắng làm việc cho một điều gì đó, cảm giác hài lòng khi bạn đạt được nó càng lớn.
 5. Cap: Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle, dịch nghĩa là: Hãy tin vào bản thân và tất cả những gì bạn là. Hãy biết rằng bên trong bạn có điều gì đó lớn hơn bất kỳ trở ngại nào.
 6. Cap: The only way to do great work is to love what you do, dịch nghĩa là: Cách duy nhất để làm công việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn đang làm.
 7. Cap: The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, dịch nghĩa là: Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của ước mơ của mình.
 8. Cap: Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts, dịch nghĩa là: Thành công không phải là điểm cuối cùng, thất bại không phải là tai họa: Điều quan trọng là dũng khí để tiếp tục.
 9. Cap: Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life, dịch nghĩa là: Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.
 10. Cap: In the middle of every difficulty lies opportunity, dịch nghĩa là: Ở giữa mọi khó khăn đều có cơ hội.
 11. Cap: The only person you are destined to become is the person you decide to be, dịch nghĩa là: Người duy nhất bạn định trở thành là người bạn quyết định trở thành.
 12. Cap: It does not matter how slowly you go as long as you do not stop, dịch nghĩa là: Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại.
 13. Cap: The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams, dịch nghĩa là: Cuộc phiêu lớn nhất chính là sống cuộc sống mà bạn mơ ước.
 14. Cap: You are never too old to set another goal or to dream a new dream, dịch nghĩa là: Bạn không bao giờ quá già để đặt mục tiêu mới hoặc mơ một giấc mơ mới.
 15. Cap: The only limit is your mind, dịch nghĩa là: Giới hạn duy nhất là suy nghĩ của bạn.
 16. Cap: Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success, dịch nghĩa là: Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa đến thành công.
 17. Cap: Difficult roads often lead to beautiful destinations, dịch nghĩa là: Những con đường khó khăn thường dẫn đến những điểm đến tuyệt đẹp.
 18. Cap: Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful, dịch nghĩa là: Thách thức là những thứ làm cuộc sống trở nên thú vị, và vượt qua chúng mới làm cuộc sống trở nên ý nghĩa.
 19. Cap: Don’t be afraid to give up the good to go for the great, dịch nghĩa là: Đừng sợ từ bỏ những điều tốt để theo đuổi những điều tuyệt vời.
 20. Cap: Your attitude determines your direction, dịch nghĩa là: Thái độ của bạn xác định hướng đi của bạn.

Hy vọng rằng những câu này sẽ truyền cảm hứng và động lực cho bạn trong cuộc sống hàng ngày! 

Xem thêm: Học tiếng Anh hiệu quả cấp tốc cùng các giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà trên ứng dụng Askany. 

20 cap tiếng anh ngắn về tình yêu

cap tiếng anh ngắn tình yêu

Những câu cap tiếng Anh ngắn về tình yêu khá hay bạn nên biết: 

 1. Cap: Love is not finding someone to live with, it’s finding someone you can’t live without, dịch nghĩa là: Tình yêu không phải là tìm ai đó để sống cùng, mà là tìm ai đó mà bạn không thể sống thiếu.
 2. Cap: The best thing to hold onto in life is each other, dịch nghĩa là: Điều tốt nhất để giữ chặt trong cuộc sống là nhau.
 3. Cap: Love is a language that the deaf can hear and the blind can see, dịch nghĩa là: Tình yêu là một ngôn ngữ mà điếc có thể nghe và mù có thể nhìn thấy.
 4. Cap: In true love, the smallest distance is too great, and the greatest distance can be bridged, dịch nghĩa là: Trong tình yêu chân thật, khoảng cách nhỏ nhất là quá lớn, và khoảng cách lớn nhất cũng có thể được vượt qua.
 5. Cap: Love is composed of a single soul inhabiting two bodies, dịch nghĩa là: Tình yêu là sự kết hợp của một linh hồn duy nhất sống trong hai cơ thể.
 6. Cap: Love is not about how many days, months, or years you’ve been together. It’s about how much you love each other every day, dịch nghĩa là: Tình yêu không phải là về số ngày, tháng, hay năm bạn đã trải qua cùng nhau. Nó là về mức độ bạn yêu nhau hàng ngày.
 7. Cap: Love isn’t something you find. Love is something that finds you, dịch nghĩa là: Tình yêu không phải là điều bạn tìm kiếm. Tình yêu là điều tìm thấy bạn.
 8. Cap: Love is the greatest adventure, dịch nghĩa là: Tình yêu là cuộc phiêu lưu tuyệt nhất.
 9. Cap: Love is the bridge between two hearts, dịch nghĩa là: Tình yêu là cây cầu nối giữa hai trái tim.
 10. Cap: Love is like a puzzle. When all the pieces fit together perfectly, it’s a beautiful thing, dịch nghĩa là: Tình yêu giống như một câu đố. Khi tất cả các mảnh ghép khớp hoàn hảo, nó là một điều tuyệt vời.
 11. Cap: Love is when you look into someone’s eyes and see everything you need, dịch nghĩa là: Tình yêu là khi bạn nhìn vào mắt ai đó và thấy tất cả những gì bạn cần.
 12. Cap: Love is the greatest power in the universe, dịch nghĩa là: Tình yêu là sức mạnh tuyệt vời nhất trong vũ trụ.
 13. Cap: Love is like a flower, it needs care and attention to bloom, dịch nghĩa là: Tình yêu giống như một bông hoa, nó cần được chăm sóc và chú ý để nở rộ.
 14. Cap: Love is not about possession, it’s about appreciation, dịch nghĩa là: Tình yêu không phải là về sự sở hữu, mà là về sự tôn trọng và trân quý.
 15. Cap: Love is the thread that connects hearts across time and distance, dịch nghĩa là: Tình yêu là sợi chỉ kết nối những trái tim qua thời gian và khoảng cách.
 16. Cap: Love is a gift that grows when it is shared, dịch nghĩa là: Tình yêu là một món quà mà nó phát triển khi được chia sẻ.
 17. Cap: Love is the music that harmonizes two souls, dịch nghĩa là: Tình yêu là âm nhạc hòa quyện hai linh hồn.
 18. Cap: Love is a language that doesn’t need words, dịch nghĩa là: Tình yêu là một ngôn ngữ không cần từ ngữ.
 19. Cap: Love is the warmth that fills your heart when you’re with the right person, dịch nghĩa là: Tình yêu là sự ấm áp tràn đầy trái tim khi bạn ở bên người đúng.
 20. Cap: Love is a journey of growth, understanding, and acceptance, dịch nghĩa là: Tình yêu là một cuộc hành trình của sự phát triển, hiểu biết và chấp nhận.

Lưu ý: Các câu trên chỉ là những câu ngắn mang tính chất gợi nhớ về tình yêu và không thể truyền đạt đầy đủ ý nghĩa và cảm xúc của tình yêu trong một câu đơn lẻ. Tình yêu là một khía cạnh phức tạp và đa chiều trong cuộc sống, nên nó không thể được thu gọn hoàn toàn trong những câu tóm tắt.

Để biết thêm nhiều câu cap tiếng Anh ngắn thú vị, bạn có thể tham khảo thêm trên internet hoặc app học tiếng Anh miễn phí trên máy tính chất lượng. Chúc bạn học được nhiều câu caption hay ho nhé. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *