Chat GPT hoạt động như thế nào? Những thách thức và giới hạn của Chat GPT

chat gpt hoạt động như thế nào

Chat GPT hoạt động như thế nào? Những thách thức và giới hạn của siêu chatbot này là gì? Cách hoạt động và ứng dụng của mô hình học sâu trong tương tác trực tuyến đem lại lợi ích gì cho người dùng? Hãy cùng chúng tôi giải đáp những thắc trên qua bài viết dưới đây 

Chat GPT hoạt động như thế nào?

Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer) là một mô hình ngôn ngữ tự nhiên dựa trên học sâu (deep learning) và được huấn luyện trước (pre-trained). Nó được xây dựng dựa trên kiến trúc Transformer, một kiến trúc mạng nơ-ron sử dụng để xử lý dữ liệu chuỗi như văn bản. Chat GPT plus là một phiên bản mở rộng của mô hình ngôn ngữ GPT-2 của OpenAI, được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu bao gồm các tài liệu văn bản và bài viết trên Internet.

chat gpt hoạt động như thế nào

Khi sử dụng Chat GPT, người dùng có thể đưa ra câu hỏi hoặc yêu cầu bất kỳ trên một loạt các chủ đề. Chat GPT sẽ sử dụng kiến thức và thông tin được học từ dữ liệu huấn luyện của nó để xử lý câu hỏi đó và sinh ra câu trả lời phù hợp. Chat GPT sử dụng một kỹ thuật gọi là “sinh câu” (sentence generation), tức là tạo ra một câu trả lời dựa trên các từ và ngữ pháp được học từ dữ liệu đầu vào.

Để sinh câu trả lời, Chat GPT sử dụng một phương pháp gọi là “mô hình ngôn ngữ” (language model). Mô hình ngôn ngữ của Chat GPT đánh giá xác suất của một từ tiếp theo trong một chuỗi văn bản, dựa trên các từ đã xuất hiện trước đó trong chuỗi đó. Cụ thể, Chat GPT sử dụng một mô hình ngôn ngữ đa lớp (multilayer) với hàng ngàn lớp và hàng triệu tham số để học các quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ trong dữ liệu đầu vào.

Tuy nhiên, Chat GPT không chỉ đơn giản là sinh câu trả lời dựa trên các từ được học từ dữ liệu huấn luyện. Nó cũng sử dụng một số kỹ thuật khác như attention, beam search và nucleus sampling để cải thiện khả năng sinh câu trả lời của mình. Ví dụ, kỹ thuật attention được sử dụng để giúp Chat GPT tập trung vào những từ quan trọng hơn trong câu hỏi và dữ liệu đầu vào. Kỹ thuật beam search được sử dụng để tìm kiếm các lựa chọn câu trả lời khác nhau và chọn ra câu trả lời tốt nhất. 

Xem thêm: cách đăng ký tài khoản Chat GPT chỉ mất 30 giây trên ứng dụng Askany. 

Những thách thức và giới hạn của Chat GPT

Mặc dù app Chat GPT là một công nghệ rất tiên tiến và hữu ích, nhưng nó vẫn tồn tại một số thách thức và giới hạn.

chat gpt hoạt động như thế nào

Một trong những thách thức đầu tiên của Chat GPT là độ tin cậy và khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của nó. Mặc dù Chat GPT có thể trả lời được nhiều câu hỏi từ người dùng, tuy nhiên vẫn có rất nhiều trường hợp mà Chat GPT không thể hiểu hoặc trả lời chính xác. Điều này thường xảy ra khi các câu hỏi có độ phức tạp cao hoặc chứa các từ ngữ đặc biệt, như tiếng lóng, ngôn ngữ chuyên ngành hoặc các từ đồng âm, đồng nghĩa. Chat GPT cũng có thể phát sinh ra các câu trả lời không chính xác hoặc không thể hiểu được, do việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Chat GPT không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn.

Thứ hai, Chat GPT còn có sự phụ thuộc rất lớn vào dữ liệu đầu vào. Nếu dữ liệu đầu vào của Chat GPT là các câu hỏi hoặc tài liệu chất lượng thấp, thì độ chính xác của Chat GPT cũng sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, nếu dữ liệu đầu vào chứa nhiều thông tin sai lệch hoặc thiên vị, Chat GPT cũng có thể phát sinh ra các câu trả lời sai lệch hoặc không đầy đủ.

Để khắc phục những thách thức này, các nhà nghiên cứu đang tiếp tục phát triển và cải thiện Chất GPT. Những nỗ lực này bao gồm việc cải thiện các mô hình học sâu, xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao và sử dụng các phương pháp tiền xử lý dữ liệu để giảm thiểu sai sót. Ngoài ra, các nhà phát triển còn đang nghiên cứu các phương pháp mới để cải thiện khả năng hiểu và đáp ứng của Chat GPT, bao gồm việc sử dụng các mô hình học sâu phức tạp hơn hoặc kết hợp nhiều mô hình khác nhau để tăng độ chính xác và khả năng hiểu của Chat GPT.

Bài viết đã trả lời cho bạn câu hỏi Chat GPT hoạt động như thế nào và  những thách thức và giới hạn của siêu chatbot này. Để đọc thêm những bài viết thú vị về Chat GPT, hãy tham khảo website của Top 20 Review bạn nhé. 

NẾU BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN CHATGPT PLUS THÌ CÓ THỂ TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY