Khi nào mới có chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì và có bắt buộc khi bạn muốn làm trong lĩnh vực này hay không? Có mấy loại chứng chỉ và điều kiện để cấp là gì? Hãy cùng các chuyên gia chứng khoán tại Top20Review tìm hiểu về những thông tin này nhé. 

Định nghĩa chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là chứng chỉ xác nhận người được ghi tên trong chứng chỉ có đủ điều kiện về kiến thức, chuyên môn để làm việc trong môi trường thuộc lĩnh vực chứng khoán, bao gồm công ty đầu tư tài chính chứng khoán, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ… đang hoạt động có giấy phép trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Là một nhà đầu tư, bạn đừng bỏ qua các bài viết bổ ích sau của Topchuyengia nhé: 

Có mấy loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Hiện nay, có ba loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp phép là:

  • Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.
  • Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính chứng khoán.
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản chứng khoán.

Ba loại chứng chỉ này tương ứng với từng công việc cụ thể mà bạn có thể phụ trách sau khi được cấp chứng chỉ là:

  • Có chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán thì bạn có thể thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư.
  • Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính thì bạn có thể thực hiện các nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán
  • Có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tài sản nên có thể thực hiện các nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Hãy cùng tham khảo qua các bài viết sau của Topchuyengia để có thêm kinh nghiệm đầu tư bạn nhé:

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo điều Khoản 2 Điều 97 Luật Chứng khoán năm 2019 thì điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

  1. a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị cấm làm việc trong ngành chứng khoán theo quy định của pháp luật. 
  2. b) Tốt nghiệp đại học trở lên.
  3. c) Có đủ kiến thức trình độ chuyên môn về chứng khoán. 
  4. d) Đạt yêu cầu trong các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán tương đương với loại chứng chỉ hành nghề được đề nghị cấp. Người nước ngoài có chứng chỉ chuyên môn chứng khoán hoặc những người đã làm việc trong ngành chứng khoán hợp pháp ở nước ngoài phải đạt yêu cầu trong các kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Thời hạn của chứng chỉ?

Thời hạn của chứng chỉ hành nghề chứng khoán là vô thời hạn và được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 197/2015/TT-BTC quy định về hành nghề chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thời hạn này sẽ kéo dài cho tới khi người hành nghề bị thu hồi chứng chỉ này do vi phạm các quy định pháp luật. 

Các bài viết liên quan:

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán rất quan trọng nếu bạn muốn hành nghề trong lĩnh vực này. Và đặc biệt tất cả các chuyên gia chứng khoán tại Askany đều có đầy đủ chứng chỉ hành nghề chứng nghề chứng khoán nên vô cùng uy tín để các nhà đầu tư có thể liên hệ tư vấn.