Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Việt Nam là gì?

điều kiện niêm yết chứng khoán

Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Việt Nam hiện nay là gì? Hiện nay các sàn giao dịch chứng khoán đang thu hút ngày càng nhiều các công ty phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng có thể niêm yết chứng khoán của mình trên các sàn lớn mà cần phải đáp ứng một số điều kiện. Vậy điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở chứng khoán HCM và Hà Nội là gì? 

Điều kiện niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

điều kiện niêm yết chứng khoán

Điều kiện niêm yết cổ phiếu tại Sở chứng khoán Hồ Chí Minh

 • Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tính vào thời điểm đăng ký niêm yết trên 120 tỷ đồng Việt Nam tính theo giá trị ghi nhận trên sổ kế toán.
 • Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ít nhất 2 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa gắn với niêm yết)
 • Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi: Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; Không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký niêm yết; Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính.
 • Mọi khoản nợ đều được công khai đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban lãnh đạo là Giám đốc , Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan.
 • Ít nhất khoảng 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty được quyết định do ít nhất ba trăm (300) cổ đông mà không phải cổ đông lớn nắm giữ.
 • Trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu của Nhà nước do các cá nhân trên đại điện công ty nắm giữ.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết hợp lệ theo quy định của Sở chứng khoán.

Làm sao để bán cổ phiếu lẻ khi các sàn giao dịch hầu như đều chỉ cho phép giao dịch lô chẵn? Làm sao để mua cổ phiếu bằng điện thoại? 

Làm sao để chơi chứng khoán hiệu quả dành cho nhà đầu tư F0? 

Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp trên Sở chứng khoán HCM

 • Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sở hữu vốn điều lệ đã góp từ 120 tỷ đồng VN trở lên tại thời điểm đăng ký tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Hoạt động kinh doanh trong 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi, và không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm, đồng thời phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
 • Có ít nhất một trăm (100) người sở hữu trái phiếu cùng với đợt phát hành.
 • Các trái phiếu của một đợt phát hành phải có cùng ngày đáo hạn trái phiếu.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định của Sở chứng khoán

Điều kiện niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

điều kiện niêm yết chứng khoán

Điều kiện niêm yết cổ phiếu của Sở giao dịch HN

 • Là công ty cổ phần sở hữu vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết lớn hơn 30 tỷ đồng Việt Nam và tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần ít nhất 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết). Chỉ số ROE vào năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải tối thiểu là 5%. Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm và không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết chứng khoán. Tuân thủ các quy định của pháp luật về việc thực hiện kế toán báo cáo tài chính.
 • Có ít nhất là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông vừa và nhỏ nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng chính phủ quy định chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định của Sở chứng khoán Hà Nội.

Tìm hiểu ngay về cách làm sao để mua cổ phiếu Apple đơn giản nhất dù bạn đang ở Việt Nam. 

Điều kiện niêm yết trái phiếu doanh nghiệp tại Sở chứng khoán Hà Nội

Điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở chứng khoán Hà Nội như sau:

 • Là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH có vốn điều lệ đã đóng góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 • Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.
 • Các trái phiếu của một đợt phát hành sẽ có cùng ngày đáo hạn.
 • Có hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu hợp lệ theo quy định của sở chứng khoán.

Điều kiện niêm yết chứng khoán dành cho các doanh nghiệp được đặt ra nhằm đảm bảo tạo ra một thị trường chứng khoán uy tín và lành mạnh. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp và muốn phát hành cổ phiếu bằng cách này thì hãy liên hệ với các chuyên gia chứng khoán của Askany để được tư vấn kỹ nhất về điều kiện, thủ tục đăng ký.