LỆNH BUY VÀ SELL TRONG FOREX LÀ GÌ?

Lệnh buy và sell trong forex là các lệnh được đặt trên nền tảng giao dịch của nhà môi giới của bạn để mở hoặc đóng một giao dịch. Đơn giản hơn, một lệnh mua hoặc bán trong Forex đề cập đến việc bạn sẽ tham gia hay thoát khỏi một giao dịch.

Các loại lệnh mua và bán cơ bản

Các loại lệnh buy và sell trong forex cơ bản được chia thành hai nhóm:

Lệnh thị trường: Các lệnh được thực hiện ngay lập tức theo giá do nhà môi giới của bạn cung cấp, bao gồm cả mua và bán

Lệnh thị trường là mua hoặc bán với giá tốt nhất hiện có

Ví dụ: cặp EUR / USD được báo giá là BÁN = 1,2140 và MUA 1,2142.

Nếu bạn muốn mua EUR / USD trên thị trường, nhà môi giới sẽ bán cho bạn với giá 1,2142.

Bạn sẽ nhấp vào nút mua và nền tảng giao dịch của bạn sẽ ngay lập tức thực hiện lệnh mua với mức giá chính xác đó.

Lưu ý rằng tùy thuộc vào điều kiện thị trường, đôi khi sẽ có sự khác biệt nhỏ giữa giá bạn nhìn thấy và giá mà lệnh thực sự được thực hiện, chẳng hạn như sự chậm trễ trong thời gian khớp lệnh vì một lý do nào đó, nhưng về cơ bản đây là lệnh được khớp ngay lập tức. Xem thêm về cách tìm điểm vào lệnh forex

Khi bạn đặt một lệnh thị trường, bạn không kiểm soát được mức giá mà lệnh thị trường của bạn thực sự được thực hiện.

Lệnh đang chờ xử lý: Lệnh sẽ được thực hiện ở mức giá bạn chỉ định sau đó, bao gồm giới hạn mua, lệnh dừng mua, giới hạn bán và lệnh dừng bán.

GIỚI HẠN MUA và GIỚI HẠN BÁN

Có hai loại lệnh giới hạn cơ bản: GIỚI HẠN MUA và GIỚI HẠN BÁN

Giới hạn mua là lệnh mua với một mức giá cụ thể, nhưng giá đó phải thấp hơn giá thị trường hiện tại.

SELL LIMIT là lệnh bán với một mức giá cụ thể, nhưng giá đó phải cao hơn giá thị trường hiện tại.

MUA DỪNG và BÁN DỪNG

“Lệnh dừng” là lệnh thực hiện khi giá đạt đến mức giá bạn chỉ định (được gọi là giá DỪNG và việc chuyển đổi giá dừng nghe có vẻ hơi kỳ quặc).

Lệnh DỪNG là lệnh mua cao hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Bạn đặt lệnh “MUA DỪNG” để mua cao hơn giá thị trường hiện tại, lệnh này được kích hoạt khi giá thị trường chạm hoặc vượt qua giá bạn chỉ định, được gọi là giá DỪNG MUA.

SELL STOP để bán với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Lệnh này được kích hoạt khi giá thị trường chạm hoặc vượt qua mức giá mà bạn chỉ định, gọi là giá SELL STOP.

Lệnh cắt lỗ (STOP LOSS)

DỪNG LÃO HÓA Lệnh cắt lỗ là lệnh đóng một vị thế khi giá thị trường đạt đến một mức giá nhất định, nếu giá đạt đến một mức giá nhất định thì bạn cho rằng mình đã sai và nên thoát lệnh. Lệnh cắt lỗ là một loại lệnh được bao gồm trong lệnh giao dịch.

Nếu bạn đang ở vị thế mua, đó là lệnh dừng bán.

Nếu bạn đang ở vị thế bán, đó là lệnh dừng mua.

Giao dịch với lệnh buy và sell ở đâu?

Để có thể giao dịch với lệnh buy và sell hiệu quả và hạn chế những rủi ro mất tiền thì bạn cần lựa chọn cho mình một sàn forex thật sự chất lượng và uy tín. Xem thêm các sàn forex uy tín.

Kết luận

Qua bài viết trên, hy vọng các bạn có thể dễ dàng hiểu được các lệnh buy và sell trong forex hiệu quả của việc sử dụng các lệnh này để giao dịch.

Xem thêm: