Mô hình nến Dark Cloud Cover

Mô hình nến Dark Cloud Cover là một mô hình nến đảo chiều giảm giá được hình thành khi kết thúc một xu hướng tăng. Nó báo hiệu sự suy yếu của xu hướng tăng. Nó bao gồm hai thân nến. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò của nó trong cách chơi forex … Continue reading Mô hình nến Dark Cloud Cover