Nâng Hạng Thị Trường Chứng Khoán Là Gì?

Nâng hạng thị trường chứng khoán là một quá trình quan trọng đối với thị trường chứng khoán một quốc gia. Đây là một trong những kiến thức cơ bản đối với các nhà kinh doanh cổ phiếu. Nếu muốn tìm hiểu về việc nâng hạng thị trường, hãy đọc bài viết được chia sẻ dưới đây là các chuyên gia chứng khoán hàng đầu.

Nâng hạng thị trường chứng khoán là gì?

Hạng của một thị trường chứng khoán của một quốc gia được đánh giá bởi tổ chức Morgan Stanley Capital International (MSCI). Hàng năm, tổ chức này sẽ đánh giá thị trường chứng khoán của một nước theo nhiều tiêu chí khác nhau. Sau đó, MSCI sẽ xếp hạng thị trường theo 3 cấp từ thấp tới cao là thị trường cận biên (Frontier), thị trường mới nổi (Emerging) và thị trường phát triển (Developed). Hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở hạng Frontier.

nang-hang-thi-truong

Nâng hạng thị trường chứng khoán là khi MSCI tăng cấp cho một thị trường sau khi đã đánh giá theo các tiêu chí của họ. Ngoài ra họ còn có thể hạ hạng xuống, ví dụ như khi chứng khoán Trung Quốc sập sàn chẳng hạn.

Tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán của MSCI

Mục đích của MSCI là phản ánh quan điểm và thực tiễn của cộng đồng đầu tư quốc tế bằng cách tạo ra sự cân bằng giữa phát triển kinh tế của một quốc gia và khả năng tiếp cận thị trường của quốc gia đó trong khi vẫn duy trì sự ổn định của chỉ số. Các tiêu chí đánh giá của nó bao gồm:

Độ phát triển kinh tế: Xem xét tính bền vững của phát triển kinh tế và chỉ được sử dụng để xác định phân loại các thị trường phát triển, dựa trên nhiều cấp độ phát triển trong các thị trường mới nổi và cận biên.

Quy mô và tính thanh khoản: Xác định những chứng khoán đáp ứng các yêu cầu về khả năng đầu tư tối thiểu của Chỉ số Tiêu chuẩn Toàn cầu MSCI.

Khả năng tiếp cận thị trường: Nhằm mục đích phản ánh kinh nghiệm đầu tư vào một thị trường nhất định của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế và bao gồm 5 tiêu chí: cởi mở đối với sở hữu nước ngoài, dòng vốn vào/ra dễ dàng, hiệu quả của cơ chế, tính sẵn có của các công cụ, các lệnh trong chứng khoán và tính ổn định của luật pháp.

Là một phần của thông báo phân loại thị trường hàng năm, MSCI thông báo danh sách các quốc gia hiện đang được xem xét và danh sách các quốc gia mới, nếu có, đang được xem xét để nâng hạng thị trường chứng khoán trong chu kỳ sắp tới.

Mục đích của nâng hạng thị trường chứng khoán?

Tháng 6 hàng năm, MSCI công bố kết quả đánh giá thị trường chứng khoán của các quốc gia trên thế giới, để xác định phân loại của mỗi quốc gia là thị trường phát triển, mới nổi, cận biên hay độc lập. Một thành phần quan trọng trong các quyết định của MSCI là kinh nghiệm của các nhà đầu tư về khả năng tiếp cận thị trường, thay vì chỉ đơn thuần là một phân tích trừu tượng về ngôn ngữ quy định.

nang-hang-thi-truong-chung-khoan

Đánh giá phân loại thị trường hàng năm được thiết kế để đảm bảo rằng các chỉ số MSCI vẫn là công cụ hỗ trợ quyết định đầu tư chính xác và phù hợp cho khách hàng, đồng thời tiếp tục thể hiện chính xác các thị trường chứng khoán mà họ đang đo lường.

Ví dụ: khả năng tiếp cận thị trường có thể bị bỏ qua, chẳng hạn như một quốc gia có nền kinh tế tiên tiến và một số công ty tầm cỡ thế giới có thể không nhất thiết tương đương với một thị trường đủ tiên tiến, khi so sánh một cách khách quan với các thị trường khác (một quan niệm sai lầm phổ biến).

Các bài viết liên quan:

Kết luận

Đó là tất cả những gì bạn cần nắm về việc nâng hạng thị trường chứng khoán. Nếu cần tìm hiểu thêm về thị trường đầu tư này, bạn cần liên hệ ngay với các chuyên gia chứng khoán trên ứng dụng Askany. Họ là những người duy nhất đủ am hiểu để trả lời thắc mắc của bạn về các cách làm sao để mua cổ phiếu. Ứng dụng Askany sẽ giúp bạn đặt lịch tư vấn với những chuyên gia này một cách nhanh chóng và hiệu quả.