NÊN BẮT ĐẦU GIAO DỊCH FOREX VỚI SỐ VỐN BAO NHIÊU?

số vốn chơi forex là bao nhiêu

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính dễ tiếp cận nhất trên thế giới. Bạn có thể bắt đầu giao dịch với các sàn forex lớn nhất chỉ với $50. Tuy nhiên, số tiền bạn bắt đầu là yếu tố quyết định đáng kể đến thành công cuối cùng của bạn và sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của bạn và chỉ vì bạn có thể bắt đầu giao dịch với $50 không có nghĩa là bạn nên làm như vậy. Vậy chúng ta nên bắt đầu giao dịch forex với số vốn bao nhiêu?

Quy tắc đầu tư forex

Để xác định số tiền bạn cần để bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn phải xem xét mức độ rủi ro của mình và rủi ro tiềm ẩn và phần thưởng của các khoản đầu tư khác nhau.

Nguyên tắc chung khó và nhanh là bạn không nên mạo hiểm hơn 1% số vốn của mình cho một giao dịch. Điều này đặt giới hạn dựa trên rủi ro đối với quy mô giao dịch của bạn tùy thuộc vào số tiền bạn có trong tài khoản của mình.

Chơi forex với số vốn ban đầu bao nhiêu

Ví dụ: nếu tài khoản giao dịch ngoại hối của bạn có 50 đô la, bạn không nên mạo hiểm hơn 0,5 đô la cho mỗi giao dịch và nếu bạn có 10.000 đô la, rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch của bạn là 100 đô la.

Mọi nhà giao dịch ngoại hối cần tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro hợp lý, nhưng với một tài khoản nhỏ, bạn phải cảnh giác hơn trong việc quản lý rủi ro. Bạn phải đặc biệt thận trọng với quy mô vị thế và tỷ lệ lời lỗ và bạn nên sử dụng các lệnh cắt lỗ để cắt lỗ.

Quy tắc quản lý rủi ro khi đầu tư forex

Lệnh cắt lỗ là một yếu tố quan trọng của quản lý rủi ro vì thị trường đôi khi di chuyển nhanh hơn bạn có thể phản ứng và lệnh có thể giảm thiểu rủi ro khi thị trường di chuyển ngược lại dự đoán của bạn. Bạn cần phải biết khi nào nên mua hoặc bán một cặp tiền trong Forex.

Lệnh dừng giúp bạn định lượng rủi ro. Ví dụ: giả sử bạn thực hiện giao dịch bằng EUR/USD. Với lô siêu nhỏ 1.000 đơn vị, mỗi pip trị giá 0,10 đô la và nếu bạn đặt điểm dừng cách đó 50 pips, rủi ro lý thuyết của bạn sẽ là 5 đô la (50pips x 0,1 đô la cho mỗi pip).

Nếu bạn gán mức rủi ro lý thuyết này là 5 đô la cho một giao dịch và bạn chỉ mạo hiểm 1% số vốn của mình cho giao dịch, thì tổng vốn rủi ro của bạn là 500 đô la.

Số tiền ban đầu bỏ ra đầu tư ngoại hối?

Nếu bạn đã làm việc với một điểm dừng chặt chẽ hơn, ví dụ: 20 pips, vốn rủi ro của bạn sẽ thậm chí còn nhỏ hơn. Sử dụng ví dụ trên, với mức cắt lỗ 20 pips, tổng vốn rủi ro của bạn sẽ là 200 đô la. Ngược lại, nếu bạn làm việc với các điểm dừng rộng hơn, bạn sẽ cần nhiều vốn rủi ro hơn. Một lệnh dừng lỗ cách đó 100 pips sẽ yêu cầu vốn 1.000 đô la.

Nói chung, cắt lỗ rộng hơn có xu hướng dẫn đến thành công trong giao dịch nhanh hơn so với cắt lỗ chặt chẽ hơn và do đó, khoản đầu tư vốn của bạn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu giao dịch của bạn.

Ngày nay, thị trường forex là thị trường cần ít vốn nhất để đầu tư, đó là bởi có rất nhiều sàn forex cho phép bạn mở tài khoản giao dịch chỉ với 1 đô la. Còn các thị trường khác như đầu tư Bitcoin hay cổ phiếu, bạn phải bỏ vốn ít nhất là 500 tới 1000 đô la.

Block "auto-draft" not found