SÀN EXNESS ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CƠ QUAN TÀI CHÍNH NÀO?

Cơ quan FCA

Bạn phải biết được sàn Exness được quản lý bởi cơ quan tài chính nào vì đây là thông tin quan trọng bạn phải nắm để biết Exness có phải là một sàn forex uy tín hay không. Hãy xem các giấy phép sàn Exness ở dưới đây.

Cơ quan FCA

FCA là viết tắt của Financial Conduct Authority (Cơ quan Quản lý Tài chính). Đây là tổ chức đã thay thế Cơ quan Dịch vụ Tài chính – Financial Services Authority (FSA) với tư cách là cơ quan quản lý giám sát và điều chỉnh hoạt động của các sàn forex hoạt động tại Vương quốc Anh.

Cơ quan FSA chịu trách nhiệm về quy định của tất cả các dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh và mô tả này bao gồm quy định của các ngân hàng, công ty môi giới ngoại hối, công ty bảo hiểm và các tổ chức liên quan khác. Do đó, FCA ra đời với mong muốn phân chia công việc của FSA và cung cấp chức năng quản lý độc đáo hơn và quản lý tốt hơn quá trình điều chỉnh các công ty môi giới ngoại hối. Do đó, FCA hiện chịu trách nhiệm cụ thể về quy định của các sàn forex ở Anh, trong khi quy định của các ngân hàng và công ty bảo hiểm đã được một cơ quan kế nhiệm khác tiếp quản. Xem thêm sàn Exness mở cửa lúc mấy giờ.

Cơ quan FCA

Cơ quan CySEC

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Síp (CySEC) cho đến nay là cơ quan phổ biến nhất trong số các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Cơ quan này có một khuôn khổ để điều chỉnh tất cả các loại hình công ty dịch vụ tài chính thiết lập hoạt động tại Síp. CySEC được thành lập vào năm 2001, trước khi Síp gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) vào năm 2004. Sau khi Síp gia nhập EU, CySEC đã trở thành công ty con của MiFID, cơ quan quản lý ở Châu Âu. Điều này cho phép các thành viên CySEC tiến hành các hoạt động kinh doanh trên khắp Châu Âu.

CySEC là công ty tiên phong trong việc thiết lập các hướng dẫn quy định mang tính đột phá và mang lại những thay đổi trên thị trường tài chính. Đây là cơ quan quản lý đầu tiên trên thế giới thiết lập khuôn khổ pháp lý cho giao dịch ngoại hối, nói rằng nó là một công cụ tài chính hợp lệ.

Nhiều sàn forex đã thiết lập hoạt động tại Síp vì khuôn khổ thân thiện với sàn forex do CySEC cung cấp. Cách tiếp cận thân thiện với nhà đầu tư của quốc gia này cũng khuyến khích các sàn forex thành lập trụ sở công ty tại Síp. Hoạt động của các sàn forex đặt trụ sở chính tại quốc gia này được CySEC giám sát theo chỉ thị MiFID. Nếu họ không tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, hành động pháp lý được khởi xướng chống lại họ có thể bao gồm việc nộp các khoản tiền phạt nặng và đình chỉ giấy phép.

Cơ quan CySEC

Cơ quan FSCA

FSCA, Financial Sector Conduct Authority, là cơ quan quản lý hành vi thị trường của các tổ chức tài chính. Nó điều chỉnh các tổ chức tài chính được cấp phép trong luật lĩnh vực tài chính và cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tài chính ra thị trường.

Các cơ cấu do FSCA quy định bao gồm các công ty bảo hiểm, quản trị viên, ngân hàng, cơ sở hạ tầng thị trường và quỹ hưu trí. FSCA chịu trách nhiệm hỗ trợ sự ổn định tài chính và thực hiện giám sát và điều tiết thị trường.

Mục tiêu của FSCA là cung cấp giáo dục và bảo vệ khách hàng tài chính bởi các tổ chức tài chính. Ngoài ra, nó đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của thị trường để trực giác tài chính thúc đẩy đối xử công bằng đối với khách hàng của họ.

3 cơ quan ở trên chính là câu trả lời cho những ai đang thắc mắc sàn Exness được quản lý bởi cơ quan tài chính nào. Nhờ 3 cơ quan này, người ta đánh giá sàn Exness là một trong những sàn forex uy tín nhất trên thị trường.