SÀN XM CÓ NỀN TẢNG MỚI MT4 MULTITERMINAL LÀ GÌ?

Gần đây sàn XM đã cho ra mắt nền tảng mới là MT4 MultiTerminal. Đây được coi là một nền tảng có tính năng đặc biệt hiệu quả cho các nhà giao dịch có nhiều tài khoản giao dịch. Vậy chính xác thì MT4 MultiTerminal là gì và nó khác gì các nền tảng giao … Continue reading SÀN XM CÓ NỀN TẢNG MỚI MT4 MULTITERMINAL LÀ GÌ?