Strike Price là gì? Sử dụng Strike Price như thế nào?

Strike Price là gì? Đây là mức giá cụ thể được nhiều người quan tâm trên các loại sàn forex. Nó quy đổi giá giao dịch của một công cụ phái sinh cụ thể để hiển thị sự biến động của các quyền chọn bán và quyền mua.

Như thế nào là Strike Price?

Giá thực hiện là giá đặt trước trong hợp đồng phái sinh có thể được mua hoặc bán khi đình công. Đối với quyền chọn mua, giá thực hiện cũng sẽ là giá của chứng khoán có thể được thực hiện. Quyền chọn mua là một mức giá mà tại đó một sản phẩm cũng có thể được bán.

Bản chất của Strike Price

Giá nhập được sử dụng khi giao dịch các sản phẩm phái sinh (chủ yếu là quyền chọn). Các công cụ phái sinh là các sản phẩm tài chính hợp lệ cũng có giá trị dựa trên tài sản cơ sở (thường là các công cụ tài chính khác). Giá thực tế sẽ là biến số chính cho quyền chọn bán và quyền mua.

Một số cân nhắc khi chọn Strike Price

Để hiểu rõ hơn về giá thực hiện và cách áp dụng giá thực hiện một cách hiệu quả, bạn phải hiểu một số cân nhắc quan trọng.

Xem xét bức tranh toàn cảnh

Giá thực hiện quyền chọn là giá thực hiện của một quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán và các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn chọn giá thực hiện lệnh gọi nhỏ hơn hoặc bằng giá cổ phiếu. Quyền chọn bán cũng được định giá bằng hoặc cao hơn giá cổ phiếu và do đó cũng được coi là an toàn.

Giá mà giá thực tế cần được xem xét khi đưa ra giá hợp lý

Cân nhắc về giá là một trong những điều mà nhiều người cần cân nhắc khi thực hiện chào giá. Ví dụ, đối với bất kỳ nhà đầu tư nào đã xác định được cổ phiếu mà họ muốn giao dịch, bước tiếp theo sau khi xác định được cổ phiếu là chọn chiến lược giao dịch

Chấp nhận mức độ rủi ro

Gả sử một nhà đầu tư đang cân nhắc mua một quyền chọn mua, khả năng chấp nhận rủi ro sẽ giúp xác định xem quyền chọn mua sẽ tạo ra lợi nhuận (ITM), hòa vốn (ATM) hay lỗ (OTM), tùy thuộc vào các tùy chọn Có sẵn

Khả năng biến động

Sự biến động của giá quyền chọn. Tỷ lệ cổ phiếu càng cao thì giá thị trường càng có nhiều khả năng biến động, và các cổ phiếu có mức độ theo dõi khác nhau sẽ cho giá thực tế khác nhau. Không thực hiện các lệnh ITM có độ biến động tiềm năng cao và tránh mua các lệnh OTM có độ biến động tiềm năng thấp.

Đến đây, tôi đã chia sẻ với bạn mọi thứ bạn cần biết về Strike Price là gì. Hy vọng rằng với những thông tin này, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc áp dụng hiệu quả những mức giá này vào việc đầu tư và tạo ra lợi nhuận.

Xem thêm

Block "auto-draft" not found