Thời Gian Khớp Lệnh Chứng Khoán Ở Các Sàn Có Giống Nhau Không?

Khi giao dịch, mua bán cổ phiếu, có một điều nhà đầu tư rất cần chú ý là thời gian khớp lệnh chứng khoán. Mỗi sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam đều có các phiên khác nhau, cho phép thực hiện các lệnh trong chứng khoán khác nhau ở các thời gian khác nhau. Nếu không nắm rõ lịch trình và chọn sai loại lệnh, giao dịch của chúng ta sẽ không thể thực hiện được. Trong bài viết dưới đây, các chuyên gia chứng khoán sẽ cho bạn biết chi tiết về thời gian khớp lệnh chứng khoán ở các sàn giao dịch.

Các loại lệnh ở thị trường chứng khoán Việt Nam

Ở nước ta, 3 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất là sàn HoSE (Hồ Chí Minh), HNX (Hà Nội) và UPCOM (Hà Nội). Gần như mọi hoạt động mua bán chứng khoán đều diễn ra tại đây. Điểm tương đồng của các sàn này là thời gian hoạt động từ 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều và các loại lệnh giao dịch nhà đầu tư có thể sử dụng. Xem các mã chứng khoán tốt nhất hiện nay.

thoi-gian-khop-lenh

Tuy vậy, các sàn sẽ có cách chia thời gian các phiên khác nhau và cho phép dùng các loại lệnh khác nhau. Những loại lệnh giao dịch chung của 3 sàn này là:

  • Lệnh MP: cho phép mua bán cổ phiếu ở đúng mức giá hiện tại trên thị trường.
  • Lệnh LO: cho phép mua bán cổ phiếu ở một mức giá nhất định hoặc tốt hơn.
  • Lệnh MOK: chỉ mua bán toàn bộ số cổ phiếu hoặc hủy lệnh.
  • Lệnh MAK: cho phép mua bán toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy không giao dịch nữa.
  • Lệnh MTL: cho phép mua bán toàn bộ hoặc một phần số cổ phiếu. Số cổ phiếu còn lại sẽ mua bán thông qua lệnh LO.
  • Lệnh thỏa thuận: cho phép hai bên mua bán tự thỏa thuận giá cả và khối lượng giao dịch với nhau.

Ngoài các lệnh trên, sàn HNX sẽ cho phép sử dụng thêm lệnh ATC, PLO và sàn HoSE sẽ cho dùng cả lệnh ATC và ATO (xem thêm làm sao để mua cổ phiếu ở sàn HoSE).

  • Lệnh ATO: cho phép mua bán cổ phiếu ở đúng mức giá mở cửa thị trường.
  • Lệnh ATC: cho phép mua bán cổ phiếu ở đúng mức giá đóng cửa thị trường.
  • Lệnh PLO: cho phép mua bán cổ phiếu ở đúng mức giá đóng cửa phiên khớp lệnh định kỳ.

Dựa vào các loại lệnh đó, thời gian khớp lệnh chứng khoán cụ thể của từng sàn sẽ như các bảng dưới đây:

Thời gian khớp lệnh chứng khoán các sàn

1. Thời gian khớp lệnh chứng khoán ở sàn HoSE

Loại lệnh Phiên khớp lệnh Thời gian khớp lệnh chứng khoán
Lệnh thỏa thuận Mọi phiên 9:00 tới 15:00
Lệnh LO Phiên khớp lệnh định kỳ 9:00 tới 14:45
Phiên khớp lệnh liên tục
Lệnh MP Phiên khớp lệnh liên tục 9:15 tới 14:30
Lệnh MOK
Lệnh MAK
Lệnh MTL
Lệnh ATO Phiên khớp lệnh định kỳ 14:30 tới 14:45
Lệnh ATC

2. Thời gian khớp lệnh chứng khoán ở sàn HNX

Loại lệnh Phiên khớp lệnh Thời gian khớp lệnh chứng khoán
Lệnh thỏa thuận Phiên khớp lệnh định kỳ

Phiên khớp lệnh liên tục

9:00 tới 14:45
Lệnh LO
Lệnh MP Phiên khớp lệnh liên tục 9:15 tới 14:30
Lệnh MOK
Lệnh MAK
Lệnh MTL
Lệnh ATC Phiên khớp lệnh định kỳ 14:30 tới 14:45
Lệnh PLO Phiên giao dịch sau giờ 14:45 tới 15:00

thoi-gian-khop-lenh-chung-khoan

3. Thời gian khớp lệnh chứng khoán ở sàn UPCOM

Loại lệnh Phiên khớp lệnh Thời gian khớp lệnh chứng khoán
Lệnh thỏa thuận Mọi phiên 9:00 tới 15:00
Lệnh LO
Lệnh MP
Lệnh MOK
Lệnh MAK
Lệnh MTL

Kết luận

Bài viết trên đã cho bạn biết về thời gian khớp lệnh chứng khoán tại 3 sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Đây là kiến thức vô cùng căn bản nhất mà bất kỳ nhà đầu tư cổ phiếu nào cũng phải nắm được. Ngoài ra, bạn cũng phải biết giờ mua bán chứng khoán Việt Nam cũng khác hẳn giờ mở cửa chứng khoán Mỹ hay các nước khác.