Thuế Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì? Chơi Chứng Khoán Có Phải Trả Thuế?

Giống như bất kỳ loại hình đầu tư, kinh doanh, làm ăn nào khác, bạn cũng phải trả thuế giao dịch chứng khoán khi tham gia thị trường này. Trong bài viết dưới đây, các chuyên gia chứng khoán sẽ cho bạn biết có những loại thuế giao dịch chứng khoán nào. Từ đó, bạn sẽ hình dung được các loại chi phí mình phải trả khi tham gia đầu tư chứng khoán.

Thuế giao dịch chứng khoán

Khi giao dịch chứng khoán, bạn sẽ nhận được lợi nhuận thông qua hình thức mua bán cổ phiếu hoặc nhận cổ tức (xem thêm làm sao để nhận được cổ tức). Vì vậy thuế giao dịch chứng khoán sẽ chia thành các hình thức khác nhau, bao gồm:

Thuế thu nhập cá nhân

Khi bạn tham gia mua bán cổ phiếu, pháp luật sẽ coi bạn đang tham gia hoạt động kinh doanh. Do đó, bạn có nghĩa vụ phải đóng thuế thu nhập. Trong trường hợp mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu, mức thuế thu nhập đã được pháp luật quy định rõ là 0,1% giá trị số cổ phiếu được giao dịch. Vì đó là thuế thu nhập, cho nên nó chỉ tính cho trường hợp bán cổ phiếu. Nếu mua cổ phiếu thì bạn không cần trả thuế này. Xem thêm làm sao để bán cổ phiếu lẻ.

thue-choi-chung-khoan

Ví dụ bạn quyết định bán 1000 cổ phiếu ABC với giá 200.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch của bạn là 200 triệu đồng. Vậy mức thuế giao dịch chứng khoán áp dụng vào trường hợp này là 200.000.000 × 0.1% = 200.000 đồng.

Thuế lưu ký chứng khoán

Khi bạn sở hữu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu và cổ phần bạn nắm giữ ở một công ty sẽ được cơ quan nhà nước ghi lại và lưu giữ. Hoạt động này được gọi là Lưu ký chứng khoán. Cơ quan đảm nhận công việc này là Trung tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam. Khi sở hữu cổ phiếu, bạn phải trả một khoản thuế gọi là phí lưu ký chứng khoán cho cơ quan này.

Mức thuế này đã được pháp luật quy định cụ thể là 0.27 đồng cho mỗi cổ phiếu trong mỗi tháng. Vậy số cổ phiếu ABC bao gồm 1000 cổ phiếu trên sẽ có mức phí lưu ký chứng khoán là 0,27 x 1000 = 270 đồng/tháng.

Thông thường, con số này sẽ được các công ty chứng khoán tính hộ bạn. Vì con số không quá lớn nên ít ai quan tâm tới loại thuế giao dịch chứng khoán này.

Thuế thu nhập khi nhận cổ tức

Khi các công ty, doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong một năm, họ sẽ phải trả cổ tức dưới dạng tiền mặt cho các cổ đông của công ty, doanh nghiệp đó. Lúc này, cổ tức sẽ được xem là một dạng thu nhập của cổ đông nên họ sẽ phải trả thuế thu nhập. Mức thuế này đã được pháp luật quy định cụ thể là 5% tổng giá trị lượng cổ tức tiền mặt mà cổ đông nhận được. Theo luật chứng khoán mới nhất, loại thuế này sẽ do Ủy ban Chứng khoán đứng ra thu.

thue-giao-dich-chung-khoan

Ví dụ công ty ABC chi trả cổ tức tiền mặt là 5000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Số 1000 cổ phiếu bạn đang sở hữu sẽ mang lại cho bạn số tiền cổ tức là 1000 x 5000 = 5 triệu đồng. Vậy mức thuế giao dịch chứng khoán lúc này sẽ là 5% của 5 triệu đồng là 250.000 đồng.

Kết luận

Vậy với ví dụ 1000 cổ phiếu công ty ABC, tổng số thuế giao dịch chứng khoán mà bạn phải trả là 450.750 đồng. Từ đây bạn có thể dễ dàng tự tính được mức thuế cho việc đầu tư cổ phiếu của mình. Nếu cần thêm sự tư vấn, trợ giúp về các cách đầu tư chứng khoán hiệu quả, bạn có thể dùng ứng dụng Askany để kết nối với các chuyên gia chứng khoán hàng đầu Việt Nam và yêu cầu tư vấn từ họ.