Nhà đầu tư có cần trả thuế thu nhập cá nhân chứng khoán không?

Nhiều nhà đầu tư sẽ thắc mắc rằng họ có cần phải trả thuế thu nhập cá nhân chứng khoán hay không. Lý do là vì chúng ta đều biết đầu tư chứng khoán là một cách tìm kiếm thu nhập hợp pháp ở Việt Nam. Vì thế, nếu đầu tư có lãi, chúng ta có cần phải trả thuế thu nhập không? Hãy cùng các mentor chứng khoán đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây.

Trả thuế từ việc giao dịch chứng khoán

thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Tại Việt Nam, việc giao dịch chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận là hành động thu nhập hợp pháp. Vì thế, các cá nhân có được lợi nhuận từ thị trường chứng khoán sẽ phải trả thuế cho các cơ quan nhà nước theo đúng bộ luật chứng khoán mới nhất. Các khoản thuế này thực ra có nhiều hình thức khác nhau:

Thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Đầu tiên là loại thuế thu nhập. Cách tính thuế thu nhập của việc giao dịch chứng khoán cũng giống như các trường hợp khác trong xã hội. Mức thuế sẽ dựa trên tổng thu nhập mà nhà đầu tư có được. Theo luật, khi bạn bán cổ phiếu để thu tiền về, bạn sẽ phải trả thuế thu nhập cá nhân chứng khoán là 0,1% tổng giá trị số cổ phiếu mà bạn đã bán. Thuế thu nhập chỉ áp dụng cho các trường hợp bán cổ phiếu. Khi bạn mua cổ phiếu thì bạn sẽ không cần phải trả thuế. Xem thêm làm sao để bán cổ phiếu lẻ.

Ví dụ bạn bán 100 mã cổ phiếu XYZ có giá là 300.000 đồng mỗi cổ phiếu. Lúc này tổng giá trị của giao dịch là 30 triệu đồng. Vậy bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân chứng khoán là 30.000.000 × 0.1% = 30.000 đồng.

Thuế thu nhập khi nhận cổ tức

Ngoài trường hợp bán cổ phiếu, bạn cũng sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức từ số cổ phần mà bạn đang sở hữu. Cổ tức là số tiền mà các công ty, doanh nghiệp sẽ trả cho các cổ đông của mình khi công ty, doanh nghiệp đó kinh doanh có lãi trong một năm. Theo luật chứng khoán, mức thuế thu nhập cá nhân chứng khoán áp dụng cho việc nhận cổ tức tiền mặt là 5% tổng giá trị cổ tức mà cổ đông nhận được. Số tiền này sẽ được đóng cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Xem thêm làm sao để nhận được cổ tức.

Ví dụ công ty XYZ trả cổ tức tiền mặt cho các cổ đông là 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Với số cổ phiếu 1000 cổ bạn đang nắm giữ, bạn sẽ nhận số tiền cổ tức là 1000 x 10.000 = 10 triệu đồng. Do đó bạn phải đóng thuế thu nhập là 5% của 10 triệu đồng là 500.000 đồng.

Thuế lưu ký chứng khoán

thuế thu nhập cá nhân chứng khoán

Bên cạnh hai loại thuế thu nhập cá nhân chứng khoán ở trên, các nhà đầu tư còn phải chi trả một loại thuế khác là thuế lưu ký chứng khoán. Đây là thuế đóng cho trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vì họ có nhiệm vụ ghi lại và lưu giữ số lượng cổ phiếu và cổ phần mà bạn sở hữu ở một công ty.

Mức thuế này luôn ở mức cố định là 0,27 đồng trên mỗi cổ phiếu mà bạn sở hữu. Ví dụ bạn sở hữu 1000 cổ phiếu của công ty XYZ, bạn sẽ phải đóng thuế lưu ký chứng khoán là 0,27 x 1000 = 270 đồng mỗi tháng.

Kết luận

Ở trên là tất cả các loại thuế thu nhập cá nhân chứng khoán mà một nhà đầu tư phải đóng. Đây cũng là một kiến thức căn bản không thể không biết khi bạn học chơi chứng khoán online. Để có được thêm nhiều bài học bổ ích về đầu tư, bạn hãy liên hệ với các chuyên gia chứng khoán trên ứng dụng Askany. Họ sẽ mang tới cho bạn những lời khuyên, chỉ dẫn bổ ích và thành công nhất.