Các mẫu câu thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp nhất

thuyết trình tiếng anh

Để thuyết trình tiếng anh một cách chuyên nghiệp, cần phải có các mẫu câu và từ vựng quan trọng trong tiếng Anh. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng thuyết trình, người trình bày cần tập trung vào nội dung. Bố cục rõ ràng, mẫu câu thuyết trình mạch lạc và cách dẫn dắt hợp lý là những yếu tố không thể thiếu. 

Trong quá trình chuẩn bị bài thuyết trình, người trình bày cần tuân thủ 3 tiêu chí quan trọng: mạch lạc, súc tích và thuyết phục. Đạt được những tiêu chí này, bài thuyết trình sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn đáng kể. Các yếu tố sau sẽ giúp nâng cao chất lượng bài thuyết trình:

 1. Bố cục rõ ràng.
 2. Sử dụng từ nối (linking words).
 3. Sử dụng câu chuyển (transitions). Trong bài viết này, TalkFirst sẽ chia sẻ với bạn các mẫu câu và từ vựng quan trọng cho thuyết trình tiếng Anh, cùng những câu chuyển hữu ích cho từng phần trong bài thuyết trình chi tiết.

Để hoàn toàn có thể tự tin nói tiếng Anh lưu loát khi thuyết trình, bạn có thể học tập cùng các giáo viên dạy tiếng Anh tại nhà đầy kinh nghiệm với hình thức online hoặc offline trên ứng dụng Askany. 

Phần giới thiệu khi thuyết trình

Một số mẫu câu thuyết trình tiếng Anh khi giới thiệu chủ đề của bạn: 

Dàn ý

Dưới đây là một cách khác để trình bày nội dung trên:

Khi bắt đầu một buổi thuyết trình, phần mở bài đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị tinh thần cho khán giả, đặc biệt là đối với những buổi thuyết trình dài và chứa nhiều thông tin. Phần mở bài nên trả lời ba câu hỏi cơ bản sau:

 1. Chủ đề chính là gì? (WHAT)
  • Let’s begin by introducing the main topic of our presentation today, which is…
  • The focus of our discussion today revolves around…
  • The central theme of our presentation is…
 2. Tại sao bài thuyết trình này quan trọng? (WHY)
  • It is crucial/significant/essential for us to delve into this topic because…
  • This presentation holds great importance as it addresses…
  • Understanding this subject matter is vital due to its impact on…
 3. Bao gồm những phần nào? (OVERVIEW)
  • We will be covering several key aspects in our presentation, including…
  • Our discussion will be divided into the following sections…
  • The presentation will be structured around the following main points…

Những câu chuyển hữu ích

Phần giới thiệu khi thuyết trình

Giới thiệu chủ đề (WHAT)

 • The focus of my presentation will be on what strategies can be implemented to improve… (Tâm điểm của bài thuyết trình của tôi sẽ là những chiến lược nào có thể được triển khai để cải thiện…)
 • Today, I would like to discuss what impact recent advancements in technology have had on… (Hôm nay, tôi muốn thảo luận về tác động của những tiến bộ gần đây trong công nghệ đối với…)
 • What I aim to demonstrate in this presentation is how our company has successfully… (Điều tôi muốn chứng minh trong buổi thuyết trình này là cách công ty chúng tôi đã thành công trong…)
 • In this presentation, I will be exploring what opportunities arise from… (Trong buổi thuyết trình này, tôi sẽ khám phá những cơ hội nảy sinh từ…)
 • Today, I want to talk about what lessons we can learn from the recent case of… (Hôm nay, tôi muốn nói về những bài học chúng ta có thể rút ra từ vụ việc gần đây về…)

Giải thích lý do (WHY)

Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu thuyết trình bằng tiếng Anh, sử dụng từ khóa “why” để tạo sự quan tâm và khám phá lý do đằng sau chủ đề của bài thuyết trình:

 1. “Why is it important to discuss [chủ đề]? Today, I would like to explore the reasons behind this and shed light on its significance.”
 2. “Have you ever wondered why [chủ đề] plays a crucial role in our lives? In this presentation, I will delve into the reasons and explain its impact on various aspects.”
 3. “Imagine a world without [chủ đề]. But have you ever been thinking about why it matters? Join me as we uncover the underlying reasons and understand its relevance.”
 4. “Why should we pay attention to [chủ đề]? This question has intrigued me for years, and today I aim to provide you with compelling insights and reasons to explore further.”
 5. “Let’s take a moment to ponder upon the question: why does [chủ đề] hold such significance in our society? Through this presentation, we will dive deep into its importance and discover the answers together.”

Giới thiệu phần chính của bài thuyết trình (OVERVIEW)

Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu thuyết trình giới thiệu chủ đề chính (overview):

 1. “Good morning/afternoon/evening, ladies and gentlemen. Today, I am delighted to present to you an overview of [chủ đề chính].”
 2. “Thank you all for being here. I would like to begin by giving you a brief overview of the main topic of my presentation, which is [chủ đề chính].”
 3. “Welcome, everyone. In the next few minutes, I will provide you with an overview of the key aspects and important points related to [chủ đề chính].”
 4. “Hello, everyone. I’m excited to share with you an overview of [chủ đề chính], covering its main components and significance.”
 5. “Greetings, ladies and gentlemen. Today, I have the pleasure of presenting to you an overview of [chủ đề chính], where I will discuss its main features and implications.”

Phần nội dung chính

Phần nội dung chính

Dưới đây là một số mẫu câu thuyết trình tiếng Anh để vào nội dung chính:

 1. “Now, let’s delve into the main aspects of [chủ đề chính]. 
 2. “The core focus of my presentation today revolves around [chủ đề chính]. To begin with, let’s explore…”
 3. “Now that we have an overview of [chủ đề chính], let’s examine in detail the key components, starting with…”
 4. “In this section, we will take a closer look at [chủ đề chính].
 5. “Moving on to the heart of the matter, I would like to present an in-depth analysis of [chủ đề chính]. Let’s start by discussing…”

Các mẫu câu trên giúp bạn chuyển từ phần giới thiệu chủ đề chính sang nội dung chính của bài thuyết trình. Hãy tùy chỉnh chúng theo nội dung cụ thể của bài thuyết trình và sắp xếp các phần con cần trình bày sau đó.

Bạn có thể tham khảo thêm các app luyện nói tiếng Anh miễn phí để biết thêm nhiều mẫu câu dẫn hay.

Phần kết luận thuyết trình

Phần kết bài trong một buổi thuyết trình tiếng anh là cơ hội cuối cùng để người thuyết trình gửi thông điệp cho khán giả. Vì vậy, có hai nhiệm vụ quan trọng mà người thuyết trình cần thực hiện: tóm tắt nội dung và nhấn mạnh thông điệp cần “mang về nhà” cho khán giả.

Dưới đây là một số cách khác để kết bài một buổi thuyết trình một cách gọn gàng và hiệu quả:

Phần kết luận thuyết trình

 1. Nhắc lại thông tin:

  • Let me recap/summarize the key points we have discussed.
  • In summary/brief/to sum up, it is widely accepted/believed that…
  • We started by examining… and then we explored…
 2. Gửi thông điệp:

  • Therefore/Thus/Given this, we can conclude that…
  • We strongly recommend…
  • Based on the data we have, I am confident that…
 3. Kết thúc:

  • Thank you for your attention!
  • Thank you for listening!
  • Unless there are any further questions or comments, I believe that concludes our presentation. Thank you for attending.

Hy vọng với những mẫu câu thuyết trình tiếng anh để kết bài trong thuyết trình, bạn sẽ tự tin và thành công trong việc thể hiện phần kết bài của mình. Để làm cho bài thuyết trình tiếng Anh của bạn thêm phong phú và hấp dẫn, các giáo viên tiếng Anh dạy 1:1 trên ứng dụng Askany hoàn toàn có thể giúp bạn. Ngoài ra nếu bạn muốn học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm thì đây cũng là một lựa chọn phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *