Category Archives: Tư vấn Luật

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN quy định về hoạt động kiểm định an toàn, hiệu chuẩn

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN quy định về kiểm định an toàn, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Theo đó, các hoạt động và tổ chức thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn tại doanh nghiệp, đơn vị có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn phải tuân theo đúng các quy định […]

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định về một số điều của luật an toàn lao động trong hoạt động huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. Các quy định này hướng dẫn chi tiết cho người sử dụng lao động, người lao động và các doanh nghiệp, tổ chức, cá […]