Renko Chart là gì? Sử dụng trong giao dịch thế nào?

Renko Chart là một loại biểu đồ rất độc đáo, trong khi các loại biểu đồ khác được xây dựng bằng chân nến, Renko Chart được hình thành bằng các khối hình. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về Renko Chart là gì, bài viết dưới đây được viết ra nhằm cung … Continue reading Renko Chart là gì? Sử dụng trong giao dịch thế nào?