Tìm hiểu EPS trong chứng Khoán là gì với các chuyên gia?

EPS trong chứng khoán là gì

Là một nhà giao dịch, đầu tư cổ phiếu, bạn cần phải biết được EPS trong chứng khoán là gì? Đây là một thông tin quan trọng và rất có ích trong việc đọc xu hướng thị trường. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết EPS trong chứng khoán là gì?

EPS trong chứng khoán là gì?

EPS trong chứng khoán là gì

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu có thể được định nghĩa là phần lợi nhuận của công ty được phân phối cho mỗi cổ phiếu. Hơn nữa, nó được coi là một thông số tài chính quan trọng vì nó giúp đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Nói một cách chi tiết, EPS cao hơn phản ánh khả năng sinh lời cao hơn từ công ty và các hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty.

Công thức EPS là: (Thu nhập ròng − Cổ tức ưu đãi)/Cổ phiếu phổ thông cuối kỳ đang lưu hành

Thông thường, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập của công ty được dựa vào để tính EPS. Ngoài ra, nên chọn số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền vì số lượng cổ phiếu có thể thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định.

Đáng chú ý, cổ tức kiếm được trên cả cổ phiếu ưu đãi tích lũy và cổ phiếu ưu đãi không tích lũy có xu hướng ảnh hưởng đến kết quả EPS khác nhau. Vì tỷ lệ EPS có xu hướng phụ thuộc vào loại thu nhập đã được sử dụng để đạt được nó, nên điều quan trọng là phải làm quen với chúng nói chung. Xem thêm cách mua cổ phiếu hot nhất hiện nay.

Các loại EPS trong chứng khoán là gì?

Có một số biến thể của EPS và mỗi biến thể có xu hướng biểu thị một khía cạnh khác nhau của thông số tài chính này. Đó là bởi vì, dựa trên việc sử dụng EPS, cổ phiếu của một công ty dường như bị định giá quá thấp hoặc quá cao.

Có 5 loại EPS trong chứng khoán, được liệt kê ở bảng dưới đây:

Loại EPS Cách tính
EPS báo cáo hoặc EPS GAAP Tính theo công thức kế toán chung.
EPS đang thực hiện hoặc EPS Pro Forma Không bao gồm thu nhập một lần bất thường của đối tượng trong thu nhập ròng.
EPS giữ lại Tổng thu nhập ròng và thu nhập giữ lại hiện tại được trừ vào số tiền đã trả được chia. Kết quả được chia tiếp cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Tiền mặt EPS Tổng tiền mặt hoạt động được chia cho số cổ phiếu pha loãng đang lưu hành.
Giá trị sổ sách EPS Lấy bảng cân đối kế toán hiện tại để tính EPS.

Xem thêm cách đọc báo cáo tài chính chứng khoán.

Tầm quan trọng của EPS trong chứng khoán là gì?

EPS trong chứng khoán là gì

EPS trong chứng khoán giúp đánh giá xem việc đầu tư vào một công ty có giúp nhà đầu tư tạo thêm thu nhập hay không. Nói một cách chi tiết, EPS cao hơn cho thấy tình trạng có lãi, do đó, điều này cho thấy rằng công ty có thể tăng mức chi trả cổ tức theo thời gian. Ngoài ra, còn giúp so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty triển vọng để giúp chọn tùy chọn đầu tư phù hợp nhất. Nó có vai trò gần tương đồng với hệ số beta trong chứng khoán.

Tương tự, với sự trợ giúp của các nhà đầu tư EPS và các phương pháp tài chính khác, người ta có thể xác định giá trị cổ phiếu hiện tại và dự kiến của công ty. Hơn nữa, giúp phân tích xem giá cổ phiếu của nó có được định giá theo hiệu suất thị trường hay không. Chẳng hạn, các nhà đầu tư sử dụng Tỷ lệ thu nhập giá cùng với Tỷ lệ thu nhập giá để đo lường giống nhau. Trong công thức Thu nhập theo giá (P/E), ‘E’ là viết tắt của thu nhập, được tính toán với sự trợ giúp của công thức EPS.

Kết luận

Qua bài viết trên, bạn đã hiểu được EPS trong chứng khoán là gì. Nó sẽ đóng góp rất nhiều vào cách đầu tư chứng khoán hiệu quả của chúng ta. Để biết thêm nhiều bí quyết đầu tư cổ phiếu, các bạn có thể tham khảo từ các chuyên gia chứng khoán trên ứng dụng Askany. Askany có thể giúp bạn kết nối với các chuyên gia đầu tư hàng đầu trên thị trường hiện nay.