Lệnh MTL Trong Chứng Khoán Là Gì?

Lệnh MTL trong chứng khoán là một trong các lệnh trong chứng khoán được sử dụng nhiều nhất. Nếu muốn thành công khi tham gia đầu tư cổ phiếu, nhà đầu tư bắt buộc phải có kiến thức về lệnh MTL. Trong bài viết dưới đây, các chuyên gia chứng khoán sẽ giải thích chi tiết cho bạn lệnh MTL trong chứng khoán là gì và cách sử dụng ra sao.

Lệnh MTL trong chứng khoán là gì?

Lệnh Market-to-Limit (MTL) được gửi dưới dạng lệnh thị trường (Market Order) để thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất hiện tại. Nếu lệnh MTL trong chứng khoán chỉ được thực hiện một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy và được gửi lại dưới dạng lệnh giới hạn với giá giới hạn bằng với giá mà tại đó phần được thực hiện của lệnh được khớp.

Ví dụ sử dụng lệnh MTL trong chứng khoán

Bước 1 – Nhập lệnh Market-to-Limit

Trên nền tảng giao dịch chứng khoán, bạn hãy nhấp vào Giá Bán để tạo một lệnh mua để mua ba cổ phiếu với giá 600.000 đồng, sau đó chọn MTL trong trường Loại lệnh để biến đây thành một lệnh MTL trong chứng khoán. Từ Market xuất hiện trong trường giá MTL để cho biết rằng bạn sẵn sàng mua ở mức giá thị trường hiện tại. Bạn sẽ gửi lệnh đi.

lenh-mtl-trong-chung-khoan

Lệnh Market-to-Limit thực hiện như một lệnh thị trường ở mức giá tốt nhất hiện tại. Nếu lệnh giao dịch chỉ được thực hiện một phần, phần còn lại sẽ được gửi dưới dạng lệnh Giới hạn với Giá giới hạn bằng với giá mà phần được thực hiện của lệnh được khớp. Xem thêm cách mua cổ phiếu hot nhất hiện nay.

Bước 2 – Lệnh được thực hiện một phần dưới dạng lệnh thị trường

Bạn đã truyền lệnh Market-to-Limit của mình và lệnh này được thực hiện một phần dưới dạng lệnh Thị trường; bạn mua hai cổ phiếu với giá 600.000 đồng, giá thị trường tốt nhất. Phần còn lại của lệnh, một cổ phiếu, bị hủy và ngay lập tức được gửi lại dưới dạng lệnh giới hạn với Giá giới hạn được đặt tự động thành 600.000 đồng. Giá giới hạn là giá mà tại đó phần được thực hiện của lệnh được thực hiện.

Bước 3 – Phần còn lại của Lệnh được gửi dưới dạng Lệnh giới hạn

Phần bị hủy trong lệnh giao dịch của bạn, một cổ phiếu duy nhất, đã được gửi lại dưới dạng lệnh Giới hạn với Giá giới hạn được đặt thành 600.000 đồng, là mức giá mà tại đó phần lệnh thị trường của lệnh MTL đã được thực hiện. Cổ phiếu sẽ có sẵn ở Giá giới hạn và lệnh giao dịch được thực hiện ở mức giá đó, hoàn thành toàn bộ lệnh giao dịch của bạn cho ba cổ phiếu.

Lệnh trong chứng khoán là gì?

Ngoài MTL, thị trường chứng khoán còn có rất nhiều loại lệnh khác nhau. Về cơ bản, lệnh chứng khoán là một yêu cầu, mệnh lệnh mà các nhà đầu tư gửi đến sàn, nền tảng giao dịch chứng khoán để sàn thực hiện công việc mua hoặc bán cổ phiếu. Nhà đầu tư sẽ quyết định mã cổ phiếu, số lượng, mức giá, hành động mua hoặc bán, thời gian mua/bán… thông qua lệnh giao dịch đó. Có rất nhiều loại lệnh khác nhau trên thị trường, tuy nhiên, một số lệnh chỉ được thực hiện trong một số phiên nhất định. Xem thêm hủy lệnh mua bán chứng khoán có mất phí không.

lenh-mtl-chung-khoan

Các bài viết liên quan:

Kết luận

Các chuyên gia giao dịch cổ phiếu đã hướng dẫn cho bạn biết lệnh MTL trong chứng khoán là gì qua bài viết trên. Nếu muốn tìm hiểu thêm về cách đầu tư chứng khoán hiệu quả, an toàn, hãy liên hệ với các chuyên gia chứng khoán trên ứng dụng Askany. Ứng dụng Askany sẽ kết nối bạn với các chuyên gia hàng đầu hiện nay để họ mang tới cho bạn những lời tư vấn về cách mua bán cổ phiếu hiệu quả nhất.