Margin Trong Chứng Khoán Là Gì?

Là một nhà đầu tư chứng khoán, bạn chắc chắn cần phải biết margin trong chứng khoán là gì? Đây là một công cụ cực kỳ hữu dụng trong cách đầu tư chứng khoán hiệu quả. Hãy để các chuyên gia mua bán cổ phiếu giải thích cho bạn về việc sử dụng margin trong chứng khoán ở bài viết dưới đây.

Margin trong chứng khoán là gì?

Margin (margin) là một phần mở rộng tín dụng từ một công ty môi giới sử dụng chứng khoán đủ điều kiện của riêng bạn làm tài sản thế chấp. Hầu hết các nhà giao dịch thường sử dụng margin như một phương tiện để mua thêm chứng khoán, nhưng cũng có những cách sử dụng khác. Tiền lãi được tính trên các khoản vay trong khoảng thời gian mà khoản vay chưa thanh toán. Không có lịch trả nợ cố định cho khoản vay tài khoản margin; tuy nhiên, một mức tài sản tối thiểu nhất định phải được duy trì trong tài khoản margin để duy trì đủ tài sản thế chấp.

margin-trong-chung-khoan-la-gi

Việc sử dụng tiền margin được quy định bởi các tổ chức quản lý ngành tài chính và một số sàn giao dịch chứng khoán nhất định, đồng thời tuân theo các luật chứng khoán mới nhất.

Ví dụ của việc sử dụng Margin trong chứng khoán

Hầu hết các sàn chứng khoán hiện nay ở Việt Nam đều cho phép khách hàng sử dụng margin trong việc giao dịch. Sau đây là ví dụ của việc áp dụng margin vào các lệnh trong chứng khoán của bạn.

Lợi nhuận khi dùng margin trong chứng khoán là gì?

Giả sử bạn chi 50 triệu tiền mặt để mua 100 cổ phiếu với giá trị mỗi cổ phiếu là 500.000 đồng. Một năm sau, giá của cổ phiếu đứng ở mức 700.000 đồng. Cổ phiếu của bạn bây giờ trị giá 70 triệu. Bạn bán cổ phiếu của mình và nhận được khoản lãi 20 triệu đồng.

Nhưng nếu bạn quyết định dùng margin trong chứng khoán thì sao? Giờ đây bạn sử dụng 50 triệu của mình và vay thêm 50 triệu tiền margin từ công ty chứng khoán của mình. Điều này mang lại cho bạn sức mua 100 triệu đồng, cho phép bạn mua 200 cổ phiếu đó thay vì chỉ 100 cổ phiếu.

margin-trong-chung-khoan

Nếu một năm sau, cổ phiếu đạt mức giá 700.000 đồng và số cổ phiếu của bạn trị giá 140 triệu đồng. Bạn bán cổ phiếu và trả lại khoản vay margin 50 triệu mà bạn đã vay. Sau khi tính 40 triệu đồng lợi nhuận và trừ đi khoản margin, bạn sẽ còn lại 90 triệu đồng, nghĩa là mức lợi nhuận là 40 triệu đồng, gần như gấp đôi trường hợp không dùng margin.

Vậy khi không sử dụng margin, tỷ lệ lợi nhuận của bạn là 40%. Còn khi sử dụng margin, tỷ lệ lợi nhuận của bạn lên tới 80%.

Rủi ro khi dùng margin trong chứng khoán là gì?

Thay vì tăng giá lên 700.000 đồng, khoản đầu tư của bạn giảm giá xuống còn 300.000 đồng mỗi cổ phiếu. Nếu không dùng margin, bạn đã thua lỗ 20 triệu đồng. Còn nếu dùng margin như trường hợp ở trên, khoản đầu tư của bạn chỉ có giá trị là 60 triệu đồng. Sau khi đã trừ đi 50 triệu tiền vay margin, bạn đã thua lỗ tới 40 triệu đồng. Điều đó nghĩa là khi sử dụng margin, bạn cũng đã nhân đôi khả năng rủi ro của mình.

Các bài viết liên quan:

Kết luận của chuyên gia chứng khoán

Qua bài viết trên, các chuyên gia đã chỉ ra cho bạn thấy lợi ích lẫn rủi ro của việc sử dụng margin trong chứng khoán là gì. Chỉ nên sử dụng margin khi bạn đã chắc chắn về các phân tích thị trường của mình. Nếu muốn được hướng dẫn thêm về cách làm sao để chơi chứng khoán cũng như cách phân tích thị trường, bạn nên sử dụng ứng dụng Askany, nền tảng hàng đầu để kết nối nhà đầu tư và chuyên gia chứng khoán số một hiện nay.